Website : http://www.uitnodiging.nl
Veelgestelde vragen

Speciale leeftijden van 1 tot 80 jaar. Bekijk onze Jubileumkaarten.
Wij versturen de kaarten voor je op de gewenste datum !!!

Privacybeleid

Algemeen

Uitnodiging.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van de bezoekers van haar internetsite van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking gegevens

Uitnodiging.nl maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens.

Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan de beheerders van internetsites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld Uitnodiging.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals o.a. het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft en de internetpaginaĺs die je opvraagt op onze internetsite.

Uitnodiging.nl verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is sprake als je een kaart verstuurd, een account aanmaakt, aanmeld voor onze nieuwsbrief of als je een e-mail aan ons stuurt.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Uitnodiging.nl verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy statement heeft gelezen.

Doeleinde verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Uitnodiging.nl gebruikt. Uitnodiging.nl houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de internetsite te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan Uitnodiging.nl verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om onze diensten aan je te kunnen verlenen zoals het versturen van onze kaarten;
  • Om je te registreren voor een gebruikers account en deze te onderhouden;
  • Om bepaalde gegevens van je gebruikersaccount weer te geven in leden overzichten;
  • Om je op verzoek een nieuwsbrief en notificaties toe te sturen;
  • Om contact met je te onderhouden over of in het kader van de internetsite en onze diensten;
  • Om fraude en misbruik te voorkomen;
  • Om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;

Ontvangers van gegevens

De content, een ingestelde kaart, die je zelf op de internetsite aanmaakt is echter en alleen beschikbaar en toegankelijk voor de afzender en de opgegeven ontvanger(s).

Uitnodiging.nl publiceert bepaalde gegevens die je in je gebruikers account hebt opgenomen op de internetsite. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de internetsite. Bij het registreren en/of onderhouden van je gebruikers account is aangegeven welke gegevens op de internetsite kunnen worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kan je dit aangeven bij je gebruikers account.

Uitnodiging.nl zal jouw contactgegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen, tenzij je daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Uitnodiging.nl.

In sommige gevallen kan je via deze internetsite doorlinken naar internetsites van derden. Uitnodiging.nl is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Uitnodiging.nl niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze internetsite.

Uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt echter en alleen gebruikt voor de dienstverlening, het versturen van kaarten, van onze internetsite. Uitnodiging.nl vertoont uw e-mailadres echter en alleen aan u en de ontvangers van de door u verstuurde kaarten.

Indien u dit heeft aangegeven wordt uw e-mailadres gebruikt voor het ontvangen van onze periodieke nieuwsbrief en andere notificaties van onze internetsite.

Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan derden, en zal niet doorverkocht worden.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze internetsite worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Uitnodiging.nl bewaart de content die je op de internetsite hebt aangemaakt en/of geplaatst in beginsel zo lang als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, zal Uitnodiging.nl de aan je account gekoppelde content blokkeren zodat deze content die je op de internetsite hebt aangemaakt niet langer opvraagbaar is.

Uitnodiging.nl bewaart de persoonsgegevens en aangemaakte content zo lang als je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Uitnodiging.nl mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Google Analytics

Uitnodiging.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van Cookies om Uitnodiging.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de internetsite gebruiken. De door het Cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de internetsite, inclusief het IP-adres, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de internetsite gebruikt wordt, rapporten over de internetsite-activiteit op te stellen voor Uitnodiging.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot onze internetsite-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als vermeld in deze Privacy Statement kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een Cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen en gebruik van Cookies volledig blokkeren.
Het weigeren en/of blokkeren van Cookies kan het gebruik van onze internetsite en diensten beperken.

Google Advertenties

Uitnodiging.nl maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze internetsite bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere internetsites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge´nteresseerd bent.

Indexering door zoekmachines

Persoonlijke gegevens van o.a. verstuurde kaarten en gebruikers account kunnen niet door externe internetsites, zoals zoekmachines, ge´ndexeerd worden.

Klikgedrag en IP-adres

Op de internetsite van Uitnodiging.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoeker of gebruiker identificeert. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Uitnodiging.nl haar informatie voorziening en dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Deze gegevens worden gebruikt om inzichtelijk te krijgen hoe de internetsite wordt gebruikt door de bezoekers en gebruikers en verwerkt in analyses en rapportages.

Om dit te kunnen doen maakt Uitnodiging.nl gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. De IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

Gebruik van Cookies

De internetsite van Uitnodiging.nl maakt gebruik van permanente Cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke internetpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Uitnodiging.nl gebruikt deze gegevens om de internetsite gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente Cookie kan de internetsite je bij een volgend bezoek herkennen en zo je persoonlijke voorkeuren en instellingen herkennen.

Bij het aanmelden op je gebruikers account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente Cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een Cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van Cookies volledig blokkeren.

Het weigeren en/of blokkeren van Cookies kan het gebruik van onze internetsite en diensten beperken.

Uitnodiging.nl en andere websites

Op de internetsite van Uitnodiging.nl treft u hyperlinks aan naar andere internetsites. Uitnodiging.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de internetsite die u bezoekt.

Wijzigingen

Uitnodiging.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Uitnodiging.nl.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 9 april 2009.